Zoznam číselníkov

 • Dôvody pre zaradenie štátu pod CRS

  Číselník dôvodov pre uvedenie štátu v zozname CRS relevantných štátov.

  Nedostupné v demo režime
 • Kontroly formátu TINů

  Číselník kontrolných výrazov pre formát TINů

  Nedostupné v demo režime
 • Zoznam CRS štátov

  Zoznam všetkých štátov s povinnosťou zberu daňových identifikátorov podľa platnej slovenských legislatívy (označené 1 v stĺpci "legislation_sk") a podľa OECD (ostatné). Dôvody uvedenia štátu v stĺpci "reason_sk" sú uvedené v separátnom číselníku. Stĺpec "no_tin" označuje štáty, ktoré síce spadajú pod CRS, ale neprideľujú žiadne daňové identifikátory.

  Nedostupné v demo režime