Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  T.C. Kimlik No. - Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (National Identity Number)

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Türk Gelir İdaresi Başkanlığı (Turkish Revenue Administration)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

 • Ďalšie informácie:

  Rodné číslo

Formáty identifikátorov

 • 00000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolná číslica)

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na preukaze totožnosti (Türkiye Cumhuriyet Kimlik Karti).
 • V cestovnom pase (Türkiye Cumhuriyeti Pasaport).
 • Na daňovom priznaní a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  Yabancı Kimlik No. - Foreign Identification Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Emniyet Genel Müdürlüğü (Turkish National Police)

 • Pravidlá prideľovania:

  Spravidla prideľované

Formáty identifikátorov

 • 90000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolná číslica), prvá číslica vždy 9

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na preukaze povolenia na pobyt (Türkiye Cumhuriyeti Ikamet Izni).
 • Na daňovom priznaní a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  Vergi Kimlik No. - Vergi Kimlik Numarası

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Türk Gelir İdaresi Başkanlığı (Turkish Revenue Administration)

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Prideľovaný automaticky pri registrácii právnickej osoby

Formáty identifikátorov

 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolná číslica)

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na daňovom priznaní a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Spoločný štandard vykazovania OECD