Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  DIČ - Daňové identifikačné číslo

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené
  Na základe povinnej registrácie pri získaní živnostenského oprávnenia

 • Ďalšie informácie:

  Osoby podnikajúce

Formáty identifikátorov

 • 1000000000

  10 číslic, prvá číslica vždy 1 alebo 3

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Pri osobách, ktoré sú registrované pre DPH je možné dohľadať na zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH. Ide o IČ DPH bez predpony "SK".
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.
 • Na všetkých vydaných faktúrach.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  Rodné číslo - Rodné číslo

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

Formáty identifikátorov

 • 000000000

  9 číslic
  Rodné číslo osoby narodenej pred rokom 1954, pre potreby CRS sa zadáva bez lomítka
 • 0000000000

  10 číslic
  Rodné číslo osoby narodenej po roku 1953, pre potreby CRS sa zadáva bez lomítka

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na prednej strane preukazu totožnosti (Občiansky preukaz).
 • V cestovnom pase (Cestovný pas).
 • Na prednej strane preukazu o povolení na pobyt (Povolenie na pobyt).
 • Na preukaze poistenca.
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  DIČ - Daňové identifikačné číslo

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Finančná správa Slovenská republika (Financial Administration)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené
  Na základe povinnej registrácie pri založení spoločnosti

Formáty identifikátorov

 • 2000000000

  10 číslic, prvá číslica vždy 2, 4, 5, 6 alebo 7

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Pri subjektoch, ktoré sú registrované pre DPH je možné dohľadať na zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH. Ide o IČ DPH bez predpony "SK".
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.
 • Na všetkých vydaných faktúrach.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Spoločný štandard vykazovania OECD