Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  Numer PESEL - Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

Formáty identifikátorov

 • 00000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolná číslica)

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • V cestovnom pase (Paszport).
 • Na prednej strane preukazu totožnosti (Dowód osobisty).

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Urząd Skarbowy (Tax Office)

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Prideľované na základe registrácie

Formáty identifikátorov

 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolná číslica)

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Je možné dohľadať v registri firiem (Centralna Ewidencja i Informacja o Dzilalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) v online režime.
 • Na potvrdení o pridelení daňového identifikačného čísla (Potviedzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej).

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Urząd Skarbowy (Tax Office)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

Formáty identifikátorov

 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolná číslica)

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Je možné dohľadať v lokálnom obchodnom registr (KRS - Krajowy rejestr sadowy) v online režime.
 • Je možné dohľadať v registri firiem (Centralna Ewidencja i Informacja o Dzilalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) v online režime.
 • Na potvrdení o pridelení daňového identifikačného čísla (Potviedzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej).

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Smernica Rady 2014/107 / EÚ z dňa 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16 / EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní
 • Spoločný štandard vykazovania OECD