Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  CNIC number - Computerized National Identity Card Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  NADRA - National Database and Registration Authority

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

 • Ďalšie informácie:

  Rodné číslo

Formáty identifikátorov

 • 0000000000000

  13 číslic (12 + 1 kontrolná číslica)

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na prednej strane preukazu totožnosti (National Identity Card).
 • V cestovnom pase (Passport).
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  NTN - National Tax Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Federal Board of Revenue

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Prideľované na základe registrácie

 • Ďalšie informácie:

  Fyzické osoby podnikajúce, cudzinci

Formáty identifikátorov

 • 0000000-0

  7 číslic (6 + 1 kontrolná číslica), kontrolná číslica oddelená pomlčkou

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na osvedčení o pridelení NTN (National tax number certificate).
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  NTN - National Tax Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Federal Board of Revenue

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené
  Prideľované na základe registrácie

Formáty identifikátorov

 • 0000000-0

  7 číslic (6 + 1 kontrolná číslica), kontrolná číslica oddelená pomlčkou

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na osvedčení o pridelení NTN (National tax number certificate).
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Spoločný štandard vykazovania OECD