Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  RUC - Registro Unico de Contribuyentes

 • Prideľujúca inštitúcie:

  SUNAT - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti

Formáty identifikátorov

 • 00000000000

  11 číslic

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • V daňovom priznaní a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  RUC - Registro Unico de Contribuyentes

 • Prideľujúca inštitúcie:

  SUNAT - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

Formáty identifikátorov

 • 00000000000

  11 číslic

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • V daňovom priznaní a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.
 • Na všetkých vydaných faktúrach a účtenkách.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015