Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  BSN - Burgerservicenummer

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Gemeente (Municipal authority)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

Formáty identifikátorov

 • 000000000

  9 číslic (8 + 1 kontrolná číslica)

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na preukaze totožnosti (Identiteitskaart).
 • Na zadnej strane vodičského preukazu (Rijbewijs).
 • V cestovnom pase (Paspoort).
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  RSIN - Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené
  Automaticky pri zápise do obchodného registra

Formáty identifikátorov

 • 000000000

  9 číslic (8 + 1 kontrolná číslica)

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na výpise z registra (Uittreksel Handelregister Kamer van Koophandel).
 • Pri firmách, ktoré sú registrované k VAT (DPH) je RSIN súčasťou tiež BTW nummer, ktorý je na všetkých vydávaných faktúrach.
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Smernica Rady 2014/107 / EÚ z dňa 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16 / EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní
 • Spoločný štandard vykazovania OECD