Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  纳税人数 - Número de Contribuinte (Taxpayer Number)

 • Prideľujúca inštitúcie:

  財 政 局 (Financial Services Bureau)

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Prideľované na základe registrácie

 • Ďalšie informácie:

  Totožné s ich ID Number

Formáty identifikátorov

 • 0000000(0)

  8 číslic (7 číslic + 1 číslica v zátvorke), prvá číslica nikdy nie je 8

Dokumenty a ďalšie zdroje

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  纳税人数 - Número de Contribuinte (Taxpayer Number)

 • Prideľujúca inštitúcie:

  財 政 局 (Financial Services Bureau)

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Prideľované na základe registrácie

Formáty identifikátorov

 • 80000000

  8 číslic, prvá číslica vždy 8

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom. Informácie o TIN sú považované za dôverné.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Spoločný štandard vykazovania OECD