Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  SSN - Social Security Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Social Security Department

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

 • Ďalšie informácie:

  Rodné číslo

Formáty identifikátorov

 • JY000000A

  9 znakov (predpona JY + 6 číslic + 1 písmeno), posledné písmeno vždy A, B, C alebo D

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na registračnej karte (Registration card).
 • Na preukaze poistenca.
 • Na prvej strane daňového priznania (online forma) a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  TRN - Tax Reference Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Comptroller of Taxes

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Prideľované na základe registrácie

Formáty identifikátorov

 • CC00000

  až 7 znakov (2 písmená + až 5 číslic), prvé písmeno vždy C, D, E

Dokumenty a ďalšie zdroje

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  TRN - Tax Reference Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Comptroller of Taxes

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti

Formáty identifikátorov

 • CC00000

  až 7 znakov (2 písmená + až 5 číslic), prvé písmeno vždy C, D, E

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na daňovom priznaní (online forma) a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Spoločný štandard vykazovania OECD