Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  香港身分證號碼 - HKID number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  香港入境事務處 (Immigration Department of Hong Kong)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené
  Vydávané pre všetkých obyvateľov od veku 11 rokov

Formáty identifikátorov

 • A000000(0)

  8 znakov (1 písmeno + 6 číslic + 1 kontrolný znak v zátvorke), kontrolný znak vždy písmeno A alebo číslice
 • AA000000(0)

  9 znakov (2 písmená+ 6 číslic + 1 kontrolný znak v zátvorke), kontrolný znak vždy písmeno A alebo číslice

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na prednej strane daňového prehlásenia a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.
 • V pravom dolnom rohu na preukaze totožnosti (香 港 身 份 證).

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  商業登記號碼 - Business Registration number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  商業登記署 (Business Registration Office of Hong Kong)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

Formáty identifikátorov

 • 00000000

  8 číslic

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Je možné dohľadať v lokálnom obchodnom registri (Business Register) v online režime.

  Prvých 8 číslic

 • Na prednej strane daňového prehlásenia a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.
 • V strede osvedčenia o registrácii k podnikaniu (商業登記證), pod nadpisom "Certificate No.".

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Spoločný štandard vykazovania OECD