Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  SSN - Social Security Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Dominica Social Security

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

Formáty identifikátorov

 • 0000000000000

  13 číslic

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na karte sociálneho zabezpečenia (Social security registration card).
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  TAN - Tax Account Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Inland Revenue Division

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti

Formáty identifikátorov

 • 00000000

  až 8 číslic

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  TAN - Tax Account Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Inland Revenue Division

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

Formáty identifikátorov

 • 00000000

  až 8 číslic

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Spoločný štandard vykazovania OECD