Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  DIČ - Daňové identifikační číslo

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Ministerstvo vnitra ČR

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

 • Ďalšie informácie:

  Rodné číslo

Formáty identifikátorov

 • 0000000000

  9 alebo 10 číslic
  Pre potreby CRS sa zadáva bez lomítka

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na preukaze totožnosti.
 • V cestovnom pase.
 • Na prednej strane vodičského preukazu.
 • Na preukaze poistenca.
 • Na preukaze o povolení na pobyt.
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  DIČ - Daňové identifikační číslo

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Finanční úřad

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

 • Ďalšie informácie:

  Identifikačné číslo osoby IČO

Formáty identifikátorov

 • 00000000

  8 číslic
  skladá sa z kmeňovej časti "CZ" a všeobecného identifikátora - v prípade právnickej osoby ide o IČO, pre potreby CRS sa zadáva bez predvoľby "CZ"
 • CZ000000000

  predvolba CZ + 9 číslic
  Skupinové DIČ

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Je možné dohľadať v lokálnom obchodnom registri (Äriregistri) v online režime (ako IČO).
 • Na osvedčení o registrácii.
 • Na prednej strane daňového priznania a ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Spoločný štandard vykazovania OECD