Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  CUIL - Codigo Unico de Identificacion Laboral (Unified Labor Identification Code)

 • Prideľujúca inštitúcie:

  ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené
  Prideľované automaticky s vydaním preukazu totožnosti

 • Ďalšie informácie:

  Na účely sociálneho poistenia

Formáty identifikátorov

 • 20000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolná číslica), začína vždy 20, 23, 24, 25, 26 alebo 27

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • V dokumentoch pre komunikáciu so štátnou správou.
 • Je potrebný pre založenie bankového účtu.
 • Doklad o pridelení CUIL.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  CDI - Clave de Identificacion (The Identification Code)

 • Prideľujúca inštitúcie:

  AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Prideľované na základe registrácie

 • Ďalšie informácie:

  Osoby bez CUIL/CUIT

Formáty identifikátorov

 • 00000000000

  11 číslic

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • V dokumentoch pre komunikáciu so štátnou správou.
 • Je potrebný pre založenie bankového účtu.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Single Tax Identification Code)

 • Prideľujúca inštitúcie:

  AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Prideľované na základe registrácie

Formáty identifikátorov

 • 20000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolná číslica), začína vždy 20, 23, 24, 25, 26 alebo 27

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na osvedčení o registrácii (Constancias de inscripción) alebo na potvrdení pristúpenia k Monotributo (Constancia de Adhesión al Monotributo), ktoré sú on-line prístupné na webových stránkach AFIP.
 • Na prednej strane daňového priznania a ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Single Tax Identification Code)

 • Prideľujúca inštitúcie:

  AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené
  Prideľované na základe registrácie

Formáty identifikátorov

 • 30000000000

  11 číslic (začína vždy 30, 33 alebo 34, popr. 50, 51 alebo 55 pre štátne subjekty)

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na osvedčení o registrácii (Constancias de inscripción) alebo na potvrdení pristúpenia k Monotributo (Constancia de Adhesión al Monotributo), ktoré sú on-line prístupné na webových stránkach AFIP.
 • Na prednej strane daňového priznania a na ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  CDI - Clave de Identificacion (The Identification Code)

 • Prideľujúca inštitúcie:

  AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Prideľované na základe registrácie

 • Ďalšie informácie:

  Osoby bez CUIL/CUIT

Formáty identifikátorov

 • 00000000000

  11 číslic

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • V dokumentoch pre komunikáciu so štátnou správou.
 • Je potrebný pre založenie bankového účtu.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Spoločný štandard vykazovania OECD