Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  رقم الهوية - ID Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  هيئة الإمارات للهوية (Emirates Identity Authority)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené

 • Ďalšie informácie:

  Z dôvodu 0% sadzby dane z príjmu fyzických osôb nie je prideľovaný daňový identifikátor, ale pre komunikáciu s úradmi je všeobecne používané toto ID number.

Formáty identifikátorov

 • 784-0000-0000000-0

  15 číslic (14 + 1 kontrolná číslica), prvé trojčíslie vždy 784, tretia a štvrtá číslica oddelená pomlčkou, siedma a ôsma číslica oddelená pomlčkou a kontrolná číslica oddelená pomlčkou

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na prednej strane preukazu totožnosti (بطاقة الهوية).

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  رقم الرخصة - Licence Number

 • Prideľujúca inštitúcie:

  دائرة التنمية الاقتصادية (Department of Economic Development)

 • Pravidlá prideľovania:

  Spravidla prideľované

 • Ďalšie informácie:

  Z dôvodu zdanenia iba malej časti firiem nie je prideľovaný daňový identifikátor, pre komunikáciu s úradmi je všeobecne používané toto Licence number.

Formáty identifikátorov

 • 00000000

  až 8 číslic
 • AA-0000000

  9 znakov (2 písmená + 7 číslic), druhý a tretí znak oddelený pomlčkou

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Je možné dohľadať online na stránkach ministerstva hospodárstva (وزارة الإقتصاد).
 • Na obchodnej licencii.

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Spoločný štandard vykazovania OECD