Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  NRT - Número de Registre Tributari

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Ministeri de Finances (Ministry of Finance)

 • Pravidlá prideľovania:

  Pridelené pri daňovej povinnosti
  Vydávané automaticky na základe získania Número d’Identificació Administrativa (NIA)

Formáty identifikátorov

 • E-000000-A

  8 znakov (1 písmeno + 6 číslic + 1 kontrolné písmeno), prvé písmeno vždy F alebo E, písmená sú od čísel oddelené pomlčkou

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na prednej strane daňového priznania a ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.
 • Na daňovej identifikačnej karte (Targeta d'identificació fiscal).

Informácie o daňovom identifikátora

 • Miestne označenie:

  NRT - Número de Registre Tributari

 • Prideľujúca inštitúcie:

  Ministeri de Finances (Ministry of Finance)

 • Pravidlá prideľovania:

  Automaticky pridelené
  Prideľované na základe žiadosti

Formáty identifikátorov

 • A-000000-A

  8 znakov (1 písmeno + 6 číslic + 1 kontrolné písmeno), prvé písmeno vždy A, L, E, C, D, G, O, P alebo U, písmená sú od čísel oddelené pomlčkou

Dokumenty a ďalšie zdroje

 • Na všetkých vydaných faktúrach a účtenkách.
 • Na prednej strane daňového priznania a ďalších dokumentoch pre komunikáciu s daňovým úradom.
 • Na daňovej identifikačnej karte (Targeta d'identificació fiscal).

Legislatívne dôvody pre zisťovanie

 • Na základe smernice pre automatickú výmenu informácií podľa DAC 2 a CRS, ktorú legislatívne upravuje zákon č. 359/2015 Z.z. a Vyhláška MF SR č. 446/2015
 • Savings dohoda, v znení pozmeňujúceho protokolu, novo "Dohoda o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na zlepšenie súladu s daňovými predpismi v medzinárodnom meradle" uzatvorená Európskou úniou v mene členských štátov EÚ s danou jurisdikciou.
 • Spoločný štandard vykazovania OECD